Under utvikling — 501

Du venner deg til det.

Den brysomme mannen (2006)

Nydalen stasjon, Nydalen, Oslo